مسابقه فوتبال دستی رنگارنگ

مسابقه فوتبال دستی رنگارنگ
در جنوب کلن
تاریخ:۲۶/آپریل/۲۰۱۸

آغاز:۱۸:۰۰(قرعه کشی)
ثبت نام:تا سه شنبه، ۲۴/آپریل/۲۰۱۸
(اطلاعات بیشتر)

 

مکان:همراه با ثبت نام آنلاین از مسابقه مطلع شوید. مکان در ‌‌‌Südstadt,ما میخواهیم فوتبال دستی را بدون قید و بدون مهمان های ناپسند بازی کنیم.

تیم:هر شخص=۵ یورو هزینه ثبت نام =محل. تیم ها مختلط هستند. دانش آموز- داخلی ،کارآموزان و پناهندگان،پرداخت بیکاری، چه کاری انجام میدهند.

کمک مالی:این هزینه ها به نجات مدنی برای پناهندگان به سازمان دیده بان دریایی میرود.

(sea-watch.org).

همه شرکت کنندگان *دریافت می‌کنند یک جایزه. برای تنقلات کوچک.

زمینه:برای ما این مهم است، که با دوستان و همسایگان جدید آشنا شویم و با یکدیگر اوقات خوبی را داشته باشیم. ما مبارزه می کنیم بابت آن،که پیش داوری نژادپرستانه، ملی گرایی و برتری مرد بر زن حالت عادی نشوند. به همین دلیل است که ما دائما با احساسات سیاسی طرفداران افغانی و هوادارانشان مخالفیم.

افراد،آنهایی که باید وطنشان را ترک کنند، از طریق دریا فرار کنند،ما صمیمانه به آنها خوش آمد میگوییم. این نگرش غیر انسانی اتحادیه اروپا و نمایندگان مجلس آلمان در تاریخ به عنوان یک فصل سیاه در آمده است.

به همین دلیل ما از Sea-Watch e.v پشتیبانی میکنیم.

ما مشتاقانه منتظر شما هستیم.

تیم No Veedel برای نژاد پرستی ،،در جنوب کلن و نلسون برای نازی ها.

ما خوشحال می‌شویم  برای کمک های بزرگ و کوچک برای کمپینمان

 

 Anmeldung HIER / ثبت نام اینجا